نوع محصول : اکسید منیزیم (1) 1± 40%

فرمول شیمیایی : Mgo

بسته بندی : کیسه‌های پلی پروپیلن 25 کیلوگرمی