نوع محصول : سولفات منگنز 1± 32%

فرمول شیمیایی : MnSo4(1)H2O

بسته بندی : کیسه‌های صدفی 25 کیلوگرمی