نوع محصول : سولفات کبالت 1± 33%

فرمول شیمیایی : CoSo4(7)H2O

بسته بندی : سطل پلاستیکی 5 و 25 کیلوگرمی