نوع محصول : سولفات آهن 1± 29%

فرمول شیمیایی : FeSo4(1)H2O

بسته بندی : کیسه‌های صدفی 25 کیلوگرمی