13
آگوست

آزمایشگاه خوراک دام و طیور

دامنه فعالیت این آزمایشگاه آناليز شيميايی و فيزيكی و جستجوی میکروبی در مواد اولیه و خوراک اماده دام و طیور و آبزیان می باشد. شامل : پروتئين خام –...

ادامه مطلب